Organic Coach

Gloed zet de Organic ScoreCard© en de Organic MindPrint© in als middel om toekomstgerichte organisaties te bouwen en medewerkers en/of leiders te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Dit instrumentarium helpt duurzame en succesvolle veranderingen te realiseren door de
verandercapaciteit van individuen en de context van organisaties in beeld te brengen.
Met ander woorden: Is de organisatie op dit moment in staat een transformatie aan te gaan? Wat is het potentieel van zowel individuen als organisatie? Welke stappen zijn mogelijk? De
instrumenten worden ingezet voor individu, team, leider(schap) en organisatie.

Individueel
Een Organic Coach traject start met een 0-meting. De diagnostiek creëert inzicht in de opening naar groei- en ontwikkeling op individueel niveau. Afhankelijk van de vraag zijn er verschillende coach/advies trajecten mogelijk.

Met de Organic ScoreCard© ontstaat voor iedere deelnemer een uniek en individueel profiel. Omdat dit een momentopname is, kan door regelmatige meting de individuele ontwikkeling in tijd gevolgd worden. Het individu transformeert, de leidinggevende faciliteert de omgeving voor deze transformatie.

Leiderschap
De Organic ScoreCard© kan specifiek worden ingezet om effectief leiderschap inzichtelijk
te maken. Op basis van de leiderschapstyperingen van M. Kets de Vries is de OSC vertaald
naar kwaliteiten die nodig zijn in elke typering. Deze types zijn vertaald naar fasen in
organisatieontwikkeling, waardoor het mogelijk is een koppeling te maken met de context.

Team
Bij een vraagstuk op team- of organisatieniveau maakt de Organic Coach vanuit het individuele aspect een vertaalslag naar teams en organisatie als geheel. Hierbij kan tevens de uitkomst
vanuit een of meerdere leiderschapsprofielen gebruikt worden.

Op basis van de 0-meting wordt een vervolg traject bepaald waar Gloed invulling aan geeft.
Na afloop van dit traject is er een vervolgmeting, die inzicht geeft in de realisatie van de
ontwikkeling en de eventuele vervolgstappen.

Organisatie
Met behulp van de Organic MindPrint©, gebaseerd op dezelfde principes als de OSC, wordt
inzichtelijk in welke fase van ontwikkeling een organisatie zich bevindt en wat de ontwikkelstap van haar leider moet zijn. Met de Organic MindPrint© is het namelijk mogelijk om ook inzicht te krijgen in de context. Immers, ieder individu, team of organisatie ontwikkelt zich altijd in relatie tot de omgeving.

Dat levert vragen op:

 • Past de (huidige) leider bij de huidige context?
 • Welke ontwikkelstappen kan de huidige leider maken?
 • Wat is de koers van de organisatie?
 • Is de volgende ontwikkelfase van de organisatie er één waar de huidige leider mee
  overweg kan?

Wanneer de Organic ScoreCard©?
Als er een ‘wens’ is om te veranderen! Wilt u:

 • inzicht in de stijl van leidinggeven?
 • loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling of
  samenwerken?website OSC
 • medewerkers uitdagen om het
  maximale uit zichzelf te halen?
 • teams effectiever samenstellen en laten samenwerken?
 • medewerkers en teams tools bieden die ze nodig hebben om succesvol te zijn?
 • een omgeving creëren van continu leren en ontwikkelen?
 • preventief inzicht in risico’s op
  vertraging of uitval van medewerkers?

Wanneer de Organic MindPrint©?

 • Samen een nieuwe koers bepalen en vormgeven.
 • Een cultuurverandering realiseren die wel werkt!
 • Team: Transitie van werkgroep naar team, teambuilding of teameffectiviteit.
 • Organisatie: gewenste strategie versus bestaande bedrijfscultuur, cultuurintegratie
  bij fusies of aansluiting van leiderschapsstijl op de gewenste koers.

De Organic ScoreCard© brengt samen met de Organic MindPrint© het DNA en de context
van de organisatie in beeld: een totaalbeeld van de cultuur en de interactie die nodig is voor
de verandering binnen een organisatie.

Joke Lodewijk is gecertificeerd Organic Coach. Meer informatie over de Organic ScoreCard©
en de Organic MindPrint© het ondersteunende instrumentarium kunt u vinden op de site:
www.transmind.nl.

transmind organic