Werkwijze

Samen resultaten boeken. De bestemming bereiken. Er samen voor gaan. Weten waar je het samen voor doet. Respect hebben voor en vertrouwen hebben in elkaar. Dat vraagt organisatiekunde maar vooral ook organisatie als kunst. Hoe speelt bijvoorbeeld uw organisatie in op de veranderende vraagstukken die het pad kruizen.

Een traject omvat over het algemeen verschillende fasen:

Analyse; wat speelt er binnen uw organisatie:

 • Heeft u inzicht in de kracht maar ook de blinde vlek(ken) van uw organisatie?
 • Geven de uitkomsten van het MTO of andere HR instrumenten concrete handvatten en vervolgstappen?
 • Weet u wat er echt speelt binnen uw organisatie?
 • Weet u waar de vitaliteit van uw organisatie echt zit?
 • Weet u hoeveel energie aanwezig is binnen uw organisatie?giraf
 • Weet u wat uw medewerkers wel denken of voelen maar niet zeggen?
 • Heeft u inzicht in wat de risico’s zijn van uw
  organisatie?
 • Weet u zeker dat de geformuleerde KPI’s uw
  organisatie naar succes leiden?
 • Weet u zeker dat uw leiders voor elke vraagstuk de aangewezen persoon zijn?
 • Wilt u met minder HR inspanning en instrumenten meer resultaat?
 • Heeft u inzicht in de invloed die uw medewerkers hebben op het financiële resultaat van uw organisatie?
 • Heeft u voldoende handvatten om ervoor te zorgen dat uw medewerkers klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst?
 • Kijkt u in de voor- of achteruitkijkspiegel?

 Plan van aanpak
Iedere organisatie is uniek. Samen met u maakt Gloed een plan dat aansluit op de koers van
uw organisatie. Er is aandacht voor communicatie, stakeholders, draagvlak, budget, planning
en risico’s. De aanpak brengt medewerkers in beweging om uw organisatie succesvoller te
maken.

Realisatie
Mensen bouwen organisaties, dus stelt Gloed mensen centraal. Met actiegerichte procesbegeleiding, training en coaching leren medewerkers vanuit hun kracht te werken én resultaten behalen. Gloed plant periodiek evaluatiemomenten in om voortgang, koers en/of bijstelling te bespreken. De opdracht wordt afgerond met een eindevaluatie.

Karakteristieken Gloed’s werkwijze

Lange termijn focus
Toekomstgericht met focus op zowel harde als zachte elementen. Expliciet (cijfers, aansturing) en impliciet (vertrouwen, integriteit, authenticiteit, zingeving, groei en een goede balans tussen werk en privé).

Meten is weten
Gloed heeft aandacht voor financiële en niet-financiële kengetallen. Zowel uw databases als meetinstrumenten uit de markt worden ingezet om inzicht te creëren, keuzes te maken en de juiste koers te bepalen.

Oplossingsgericht
Een oplossingsgerichte aanpak leidt tot realistische stappen! Wat is de kern van het probleem? Hoe brengen we verandering op gang die tot resultaat leidt? Gloed mobiliseert energie in uw
organisatie op basis van aanwezige kennis, competenties en ervaring.

Creatief en verfrissend
Gloed bedenkt creatieve, eigenzinnige interventies om mensen in beweging te brengen.
Organisaties kunnen pas veranderen als medewerkers veranderen.

Maatschappelijk betrokken
Gloed levert graag een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijke
veranderingsprocessen. Een winstdeel is voor een goed doel passend bij haar idealen.
Daarnaast zet Gloed zich vrijwillig in als bestuurslid van de Stichting PATCHworkZ: Zieke
kinderen blij maken met PretZjops! PretZjops zijn kunstzinnige workshops voor zieke kinderen.